Červen 2007

Simple Plan - You Don't Mean Anything

12. června 2007 v 11:52 | Belladonna |  Simple Plan - Moje srdcovka
You Don't Mean Anything

Maybe I'm just not good enough for you
And maybe I just don't wanna be like you

And maybe I just don't wanna know
how low you're ready to go
I'm not gonna change
You can't make me

You don't mean anything to me
You're what I never want to be

Tell me does it feel good to be like you
Tell me why should I waste my time with you

'Cuz maybe you always bring me down
I'm sick of being pushed around
I'm not gonna change
You can't make me

I know you think you know me
You don't know anything
I know you want to help me
I don't need anything
Don't tell me where to go
I don't need you to know

Preklad:

Neznamenáš nic

Možná pro tebe prostě nejsem dost dobrý
A možná prostě nechci být jako ty

A možná prostě nechci vědět
jak hluboko jsi připravena jít
Nehodlám se změnit
Nemůžeš mě předělat

Ty pro mě nic neznamenáš
Ty jsi to, čím nikdy nechci být

Řekni mi, je to dobrý být jako ty
Řekni mi, proč bych s tebou měl ztrácet čas

Protože možná mě vždycky snížíš
Je mi špatně z toho být odstrčený
Nehodlám se změnit
Nemůžeš mě předělat

Vím, že si myslíš, že mě znáš
Nevíš nic
Vím, že mi chceš pomoct
Nic nepotřebuju
Neříkej mi, kam jít
Nepotřebuju, abys to věděla


Simple Plan - Everytime

12. června 2007 v 11:49 | Belladonna |  Simple Plan - Moje srdcovka
Everytime

It was 3AM
When you woke me up
Then we jumped in the car
And drove as far as we could go
Just to get away

We talked about our lives
Until the sun came up
And now I'm thinking about
How I wish I could go back
Just for one more day

One more day with you

Every time I see you face
Every time you look my way
It's like it all falls into place
Everything feels right
But ever since you walked away
you left my life in disarray
all I want is one more day
It's all I need
One more day with you

When the car broke down
We just kept walking along
'Til we hit this town
There was nothing there at all
But that was all ok

We spent all our money on stupid things
But if I look back now
I'd probably give it all away
Just for one more day
One more day with you

Now I'm sitting here
Like we used to do
I think about my life
And how there's nothing I won't do
Just for one more day…

One more day with you

Every time I see you face
Every time you look my way
It's like it all falls into place
Everything feels right
Everytime I hear your name
Everytime I feel the same
It's like it all falls into place
Everything, everything feels right

You walked away
Just one more day
It's all I need
One more day with you

Preklad:

Pokaždé

Bylo 3 v noci
Když jsi mě vzbudila
Pak jsme skočili do auta
A jeli jsme tak daleko, jak jsme mohli
Jen abychom se dostali pryč

Mluvili jsme o svých životech
Dokud nevyšlo slunce
A teď o tom přemýšlím
Jak si přeju, abych se mohl vrátit zpět
Jen o jeden den navíc

Jeden den navíc s tebou

Pokaždé, co vidím tvou tvář
Pokaždé, co se díváš mým směrem
Jako když všechno padá do jednoho místa
Všechno vypadá dobře
Ale od té doby, co jsi odešla
opustila jsi můj život ve zmatku
vše, co chci, je jeden den navíc
Je to všechno, co potřebuji
Jeden den navíc s tebou

Když se auto porouchalo
Prostě jsme se dál procházeli
Dokud jsme nenarazili na tohle město
Nikde tam nic nebylo
Ale bylo to všechno v pořádku

Utratili jsme všechny peníze za blbosti
Ale když se teď podívám zpátky
Pravděpodobně bych to všechno rozdal
Jen za jeden den navíc
Jeden den navíc s tebou

Teď tu sedím
Jak jsme to dělávali
Přemýšlím o svém životě
A jak tam není nic, co neudělám
Jen pro jeden den navíc…

Jeden den navíc s tebou

Pokaždé, co vidím tvou tvář
Pokaždé, co se díváš mým směrem
Jako když všechno padá do jednoho místa
Všechno vypadá dobře
Pokaždé, co slyším tvé jméno
Pokaždé, co se cítím stejně
Jako když všechno padá do jednoho místa
Všechno, všechno vypadá dobře

Odešla jsi pryč
Jen jeden den navíc
To je všechno, co potřebuji
Jeden den navíc s tebou


Diskografie

11. června 2007 v 10:11 | Belladonna |  Simple Plan - Moje srdcovka
No Pads, No Helmets...Just Balls (2002)

01. I´d Do Anything
02. The Worst Day Ever
03. You Don´t Mean Anything
04. I´m Just A Kid
05. When I´m With You
06. Meet You There
07. Addicted
08. My Alien
09. God Must Hate Me
10. I Won´t Be There
11. One Day
12. Perfect
13. Grow Up
Live In Japan 2002

01. You Don´t Mean Anything
02. The Worst Day Ever
03. Grow Up
04. American Jesus
05. I´m Just A Kid
06. Addicted
07. Vacation
08. Surrender
A Big Package For You (2003)

01. Crash & Burn
02. One Day (live)
03. I´d Do Anything
- MEET SIMPLE PLAN
- RECORDING "NO PADS, NO HELMETS...JUST BALLS"
- ALBUM COVER PHOTO SHOOT
- MAKING OUR FIRST VIDEO
- GOING ON TOUR
- FILMING "I'D DO ANYTHING"
- HITTING THE ROAD AGAIN
- BEHIND THE SCENES AT THE "ADDICTED" VIDEO SHOOT
- KONICHIWA FROM JAPAN!
- EXPERIMENTING IN BANGKOK
- SP LOVES GOING DOWN...UNDER: AUSTRALIA
- AND MUCH MORE...
Still Not Getting Any... (2004)

01. Shut Up!
02. Welcome To My Life
03. Perfect World
04. Thank You
05. Me Against The World
06. Crazy
07. Jump
08. Everytime
09. Promise
10. One
11. Untitled (How Could This Happen To Me)
MTV Hard Rock Live (2005)

01. Shut Up!
02. Jump
03. The Worst Day Ever
04. Addicted
05. Me Against The World
06. Crazy
07. God Must Hate Me
08. Thank You
09. Welcome To My Life
10. I´m Just A Kid
11. I´d Do Anything
12. Untitled (How Could This Happen To Me)
13. Perfect
14. Crazy (acoustic)
15. Welcome To My Life (acoustic)
16. Perfect (acoustic)

Simple plan
                                                          Simple Plan (2008)

                                          1. I Can Wait Forever
                                          2. Generation
                                          3. Save You
                                          4. Your Love Is A Lie
                                          5. When I´m Gone
                                          6. What If
                                          7. Take My Hand
                                          8. Holding On
                                          9. Time To Say Goodbye
                                        10. No Love
                                        11. The End

Simple Plan - Perfect World

10. června 2007 v 13:15 | Belladonna |  Simple Plan - Moje srdcovka
PERFECT WORLD
I never could have seen this far

I never could have seen this coming
It seems like my world is falling apart
Yeah

Why is everything so hard
I don't think that I can deal with the things you said
They just won't go away

In a perfect world
This could never happen
In a perfect world
You'd still be here
And it makes no sense
I could just pick up the pieces But to you
this means nothing, Nothing at all

I used to think that I was strong
Until the day it all went wrong
I think I need a miracle to make it through
Yeah

I wish that I could bring you back
I wish that I could turn back time
Cuz I can't let go
I just can't find my way
Yeah
Without you I just can't find my way

In a perfect world
This could never happen
In a perfect world
You'd still be here
And it makes no sense
I could just pick up the pieces But to you
this means nothing, Nothing at all

I don't know what I should do now
I don't know where I should go
I'm still here waiting for you
I'm lost when your not around
I need to hold on to you
I just can't let you go
Yeah Yeah

In a perfect world
This could never happen
In a perfect world
You'd still be here
And it makes no sense
I could just pick up the pieces But to you
this means nothing, Nothing at all

You feel nothing
Nothing at all
Nothing at all
Perfektní svět

Nikdy jsem nemohl vidět tu dálku
Nikdy jsem nemohl vidět ten příchod
Vypadá to, že se můj svět rozpadá
Proč je všechno tak těžké?
Nemyslím si, že se můžu dohodnout
S věcmi, které jsi řekla

V perfektním světě
By se tohle nikdy nemohlo stát
V perfektním světě
Bys tu stále byla
A nedává to žádný smysl
Můžu prostě posbírat kousky
Ale pro tebe to neznamená nic
Vůbec nic

Myslíval jsem si, že jsem byl silný
Až do dne, kdy se to všechno zkazilo
Myslím, že potřebuji zázrak, čím bych to udělal
Přeji si, abych tě mohl přivést zpět
Přeji si, abych mohl obrátit čas zpět
Protože tě nemohu nechat jít
Prostě nemohu najít cestu
Bez tebe prostě nemohu najít cestu

Nevím, co bych měl teď udělat
Nevím, kam bych měl jít
Stále tu na tebe čekám
Jsem ztracený, když nejsi poblíž
Potřebuji na tebe počkat
Prostě tě nemohu nechat jít
V perfektním světě
By se tohle nikdy nemohlo stát
V perfektním světě
Bys tu stále byla
A nedává to žádný smysl
Můžu prostě posbírat kousky
Ale pro tebe to neznamená nic
Vůbec nic
Nic necítíš
Vůbec nic


Simple Plan - Welcome To My Life

10. června 2007 v 13:13 | Belladonna |  Simple Plan - Moje srdcovka
Welcome To My Life

Do you ever feel like breaking down?
Do you ever feel out of place?
Like somehow you just don't belong
And no one understands you

Dou you ever want to run away?
Do you lock yourself in your room?
With the radio on turned up so loud
That no one hears you screaming

No you don't know what it's like
When nothing feels alright
You don't know what it's like
To be like me…

To be hurt, to feel lost
To be left out in the dark
To be kicked when you're down
To feel like you've been pushed around
To be on the edge of breaking down
And no one's there to save you
No you don't know what it's like
Welcome to my life

Do you wanna be somebody else?
Are you sick of feeling so left out?
Are you desperate to find something more
Before your life is over?

Are you stuck inside a world you hate?
Are you sick of everyone around?
With their big fake smiles and stupid lies
While deep inside you're bleeding

No you don't know what it's like
When nothing feels alright
You don't know what it's like
To be like me…

No one lied straight to your face
And no one ever stabbed you in the back
You might think I'm happy
But I'm gonna be ok
Everybody always gave you what
you wanted

You never had to work
It was always there
You don't know what it's like
What it's like

Vítej v mém životě

Cítíš se někdy jako že selháváš?
Cítíš se někdy mimo?
Jako že prostě nezapadáš
A nikdo ti nerozumí

Chceš někdy utéct pryč?
Zamykáš se ve svém pokoji?
Se zapnutým rádiem zesíleným tak hlasitě
Že nikdo neslyší jak křičíš

Ne, ty nevíš jaké to je
Když nic není v pořádku
Ty nevíš jaké to je
Být jako já…

Být zraněný, cítit se ztracený
Být opomenutý v temnotě
Být nakopnutý, když jsi nadně
Cítit se odstrčený
Být na pokraji selhání
A nikdo tu není, aby tě zachránil
Ne, ty nevíš jaké to je
Vítej v mém životě

Chceš být někým jiným?
Je ti špatně z pocitu opomenutí?
Jsi zoufalý z hledání něčeho víc
Předtím, než tvůj život vyprchá?

Jsi zastrčený uvnitř světa, který nesnášíš?
Je ti špatně ze všech okolo?
S jejich falešnými úsměvy a hloupými lži
Zatímco hluboko uvnitř krvácíš

Ne, ty nevíš jaké to je
Když nic není v pořádku
Ty nevíš jaké to je
Být jako já…

Nikdo ti nelhal přímo do tváře
A nikdo tě nikdy nebodl do zad
Možná si myslíš, že jsem šťastný
Ale budu v pořádku
Každý ti vždycky dal,
co jsi chtěl

Nikdy jsi nemusel pracovat
Vždycky to tam bylo
Nevíš, jaké to je
Jaké to je


Simple Plan - Shut Up!

10. června 2007 v 13:09 | Belladonna |  Simple Plan - Moje srdcovka
There you go
You're always so right
It's all a big show
It's all about you

You think you know
What everyone needs
You always take time
To criticize me

It seems like everyday
I make mistakes
I just can't get it right
It's like I'm the one
You love to hate
But not today

So Shut up Shut up Shut up
Don't wanna hear it
Get out Get out Get out
Get out of my way
Step up Step up Step up
You'll never stop me
Nothing you say today
Is gonna bring me down

There you go
You never ask why
It's all a big lie
Whatever you do

You think you're special
But I know and I know and I know
and we know
That you're not

You're always there to point out
my mistakes
And shove them in my face
It's like I'm the one you love to hate
But not today

So Shut up Shut up Shut up
Don't wanna hear it
Get out Get out Get out
Get out of my way
Step up Step up Step up
You'll never stop me
Nothing you say today
Is gonna bring me down

Don't tell me who I should be
And don't try to tell me what's right for me
Don't tell me what I should do
I don't want to waste my time
I'll watch you fade away

Drž hubu!

Támhle jdeš
Vždycky jsi tak přesná
Všechno je to velká show
Všechno je to o tobě

Myslíš si, že víš
Co každý potřebuje
Vždycky si najdeš čas
Abys mě kritizovala

Vypadá to, že každý den
Dělám chyby
Prostě to nemůžu udělat správně
Je to jako že jsem ten
Koho miluješ k nenávisti
Ale dnes ne

Tak Drž hubu Drž hubu Drž hubu
Nechci to slyšet
Uhni Uhni Uhni
Uhni mi z cesty
Vystup Vystup Vystup
Nikdy mě nezastavíš
Nic, co dneska řekneš
Mě nepoloží

Támhle jdeš
Nikdy se neptáš proč
Všechno je to velká lež
Cokoli uděláš

Myslíš, že jsi vyjímečná
Ale já vím a vím a vím
a my víme
Že nejsi

Vždycky jsi tu, abys ukazovala
na moje chyby
A vmetla mi je do tváře
Je to jako že jsem ten, kterého miluješ k nenávisti
Ale ne dneska

Tak Drž hubu Drž hubu Drž hubu
Nechci to slyšet
Uhni Uhni Uhni
Uhni mi z cesty
Vystup Vystup Vystup
Nikdy mě nezastavíš
Nic, co dneska řekneš
Mě nepoloží

Neříkej mi, kým bych měl být
A nesnaž se mi říct, co je pro mě správné
Neříkej mi, co bych měl dělat
Nechci ztrácet čas
Budu se dívat, jak zmizíš
Simple Plan - Untitled

9. června 2007 v 13:20 | Belladonna |  Simple Plan - Moje srdcovka
Untitled

I open my eyes
I try to see but I'm blinded by the white light
I can't remember how
I can't remember why
I'm lying here tonight

And I can't stand the pain
And I can't make it go away
No I can't stand the pain

How could this happen to me
I've made my mistakes
I've got no where to run
The night goes on
As I'm fading away
I'm sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me

Everybody's screaming
I try to make a sound but no one hears me
I'm slipping off the edge
I'm hanging by a thread
I wanna start this over again

So I try to hold onto a time when nothing mattered
And I can't explain what happened
And I can't erase the things that I've done
No I can't

How could this happen to me
I've made my mistakes
I've got no where to run
The night goes on
As I'm fading away
I'm sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me

I've made my mistakes
I've got no where to run
The night goes on
As I'm fading away
I'm sick of this life
I just wanna scream
How could this happen to me

                                                                       Překlad

Otvírám oči
Snažím se vidět, ale jsem oslepen bílým světlem
Nevzpomínám si jak
nevzpomínám si proč
Tady dnes večer ležím
A nemůžu vydržet tu bolest
A nemůžu zařídit, aby odešla
Ne, nemůžu vydržet tu bolest
Jak se mi to mohlo stát?
Udělal jsem chyby
Nemám kam utéct
Noc pokračuje
Zatímco já se ztrácím
Je mi špatně z tohoto života
Chci jen křičet
Jak se mi to mohlo stát?
Každý křičí
Znažím se vydat zvuk, ale nikdo mě neslyší
Zkouzávám z okraje
Visím na vlásku
Chci to začít znova
Tak se snažím upnout na dobu, kdy na ničem nezáleželo
A nemůžu vysvětlit, co se stalo
A nemůžu smazat věci, které jsem udělal
Ne, nemůžu
Jak se mi to mohlo stát?
Udělal jsem chyby
Nemám kam utéct
Noc pokračuj
Zatímco já se ztrácím
Je mi špatně z tohoto života
Chci jen křičet
Jak se mi to mohlo stát?
Udělal jsem chyby
Nemám kam utéct
Noc pokračuje
Zatímco já se ztrácím
Je mi špatně z tohoto života
Chci jen křičet
Jak se mi to mohlo stát?


Simple Plan

9. června 2007 v 12:42 | Belladonna |  Simple Plan - Moje srdcovka
Skupina Simple Plan se skládá z pěti členů a to je : Sebastien Lefebvre,který hraje na kytaru a zpívá, David Desrosiers ovládá baskytaru a zpěv, Jeff Stinco hrající na kytaru, Chuck Comeau buší do bicí a Pierre Bouvier, který je hlavní zpěvák .